SVOJE POVJERENJE SU NAM UKAZALI:

INVESTITORI PRAVNI SUBJEKTI
 RAKIĆ KOMERC d.o.o. - Batković
 BUK PROMET d.o.o. - Bijeljina
 UNIFLEX d.o.o. - Ugljevik
 PRIZMA d.o.o. - Bijeljina
 KONTOPROM d.o.o. - Bijeljina
 INTRGAJ d.o.o. - Bijeljina
 EKO ENERGY d.o.o. - Stolac
 ANAREA d.o.o. - Stolac
 PROSIĆ PETROL d.o.o. - Bihać
 PVI d.o.o. - Mostar
 TREND-TEX d.o.o. - Bilića
 LUK d.o.o. - Sarajevo
 BOST d.o.o. - Bijeljina
 TODA GROUP d.o.o. - Bijeljina
 TERMING d.o.o. Bijeljina
 RUDIS d.o.o - Trbovlje, RJ Bijeljina
 POZAMANTERIJA d.o.o. - Bijeljina
 PAPAGO d.o.o. - Lukavac
 CALUX d.o.o. - Banjaluka
 ŽITOPROMET A.D. - Bijeljina
 ZEN CAFE S.U.R. - Bijeljina

ZAJEDNICE ETAŽNIH VLASNIKA
 ZEV Dušana Baranina 3b - Bijeljina
 ZEV Profesora Bakajlića - Bijeljina

PRAVNE I FINANSIJSKE INSTITUCIJE
 Advokatska kancelarija Stojanović - Bijeljina
 Advokatska kancelarija Zelenović-Marković - Bijeljina
 EKI Mikrokreditna organizacija - Bijeljina
 Prokredit Bank DD Sarajevo, poslovnica Bijeljina

JAVNE USTANOVE I UDRUŽENJA
 Dom zdravlja Bijeljina, ambulanta porodične medicine Donje Crnjelovo
 Sportska dvorana Knez Ivo od Semberije - Bijeljina
 Udruženje gradjana za promociju i obrazovanje roma "OTAHARIN" - Bijeljina
 JU "Ekonomska škola" - Bijeljina
 Fondacija "Lara" - Bijeljina
 Pravoslavna Gimnazija - Bijeljina

GRAĐEVINSKI INVESTITORI
 JAKOVLJEVIĆ GRADNJA BBR d.o.o. - Brčko (22 stambene jedinice, bruto površine oko 2000 m²)
 ZIDAR ŽIVANOVIĆ d.o.o. - Donja Trnova (39 stambenih jedinica, bruto površine oko 3500 m²)
 BUK PROMET d.o.o. - Bijeljina (više stambenih zgrada, ukupno 59 stanova)

VJERSKI OBJEKTI
 Saborni Hram - Srpska pravoslavna crkvena opština Ledinci (toplotna pumpa)
 Džamija - Džemat Đulići (toplotna pumpa)IMATE PITANJA? POZOVITE NAS +387 65 647 685